Bildiri Yazım Kuralları

ÖZET YAZIM KURALLARI

BAŞLIK TIMES NEW ROMAN, 14 PUNTO, BÜYÜK HARF VE BOLD, ORTALI OLARAK YAZILACAK

Birinci Yazar Ünvanı ve Adı
İkinci Yazar Ünvanı ve Adı
Üçüncü Yazar Ünvanı ve Adı

Özetler en az 150 en fazla 500 kelime olmak kaydıyla, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, anlaşılır, sade, sunulacak olan konu hakkında doyurucu bir içerikte Türkçe ve İngilizce yazılmış olmalıdır. Konuyu anlaşılır bir biçimde ifade eden başlık da Türkçe ve İngilizce olarak özet metninin üzerinde yer almalıdır. Özetin hemen altında en az beş kelimeden oluşan anahtar kelimeler yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: En az beş tane anahtar kelime yazılacaktır.

Not:Kongre dili olarak Rusça'da kabul edilmiştir. Rusça bildiri sunacakların bildiri özetini Türkçe yazmaları gerekmektedir.

Bildiri sunum süresi 15 dakikadır.

2. UMAÖK POSTER HAZIRLAMA KILAVUZU

Posterin maksimum boyutu yükseklik 100 cm x genişlik 120 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır. Posterin hazırlanması sırasında aşağıda verilen kurallar göz önünde bulundurulmalıdır.

1. Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
2. Posterin sol üst köşesine Kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın Üniversitesinin adı ve logosu konulmalıdır.
3. Poster Adı 60 punto Arial veya Times New Roman Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz).
4. Yazar Ad(lar)ı 30 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
5. Yazar adres(ler)i 30 punto Arial Karakterinde yazılacaktır.
6. Metin sütunlar halinde verilecektir.
7. Sütunlar arası 2 cm boşluk bırakılacaktır.
8. Metin başlıkları 24 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
9. Posterde bulunan tüm yazılar okunması kolay olan Times New Roman veya Arial yazı stilleri kullanılarak yazılacaktır.
10. Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve aynen bildiri tam metninde olduğu gibi anahtar kelimeler ve kaynaklar belirtilmelidir. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
11. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
12. Posterler organizasyon komitesince belirlenecek panolara asılacaktır. Poster sunumlarının sözlü sunumlar gibi belirli zaman aralıklarında oturum şeklinde tüm katılımcılar tarafından ziyaret edilmesi ve değerlendirilmesi düşünülmektedir. Yazarların konferansta bu süreler içerisinde eserlerinin başında bulunarak çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
13. Kongremizde Poster sunumlarına ayrı bir önem verilecek ve teşvik edilecektir. Bu amaçla özellikle genç bilim insanlarını teşvik etmek amacıyla bilimsel içeriği ve sunumu açısından değerli bulunan posterler için “En Başarılı Poster Ödülleri” verilerek ödüllendirilecek ayrıca isteyen katılımcıların tam bildiri metinlerinin konferans web sayfasında belirtilen hakemli dergilerin özel sayılarında ücretsiz yayınlanması sağlanacaktır.